<< WhEn BoBby PLay PinG PonG >>
Heeehee...well, a simple and short posting from me tonight...ahakss...just found this video during our Ping Pong and Badminton activities at Phase 5, Beverly Hills....Those who think I can't do any sports..Do check this video hahahaha (Harap maklum...sa baju putih yang gumuuuukkkkk tu hahahha)...~~PeaCe muah muah muaah

2 Person has expressed his thoughts, Now you turn guys!

  1. sa ingat ko pandai ...... ja, tau2 ok2 juga ko ni main pingpong ow kan..hahaha

  2. xigorx----->biar sa barat, biar sa gumuk....tapi bersukan tatap numbur satu hahahahaha